Det är vi som arbetar på Mistelskolan   Anneli Wedin

   Förskollärare och lärare för tidiga år

    Ägare, lärare och rektor

    Arbetar med år 1-3

 

 


   


   Malin Smystad

    Förskollärare och lärare för tidiga år & Specialpedagog

    Ägare, lärare, specialpedagog och rektor för förskolan

    Arbetar med år 1-3

   
   Ingrid Åkerman

    FLärare år 1-7 och fritidspedagog

    Arbetar med år 1-3

   
   Rebecca Living (vikarie)

   Lärare år F-3

    Arbetar med år 1-3

 
   Anneli Källman

    Förskollärare

    Arbetar med förskoleklassen

   Ingrid Jernstedt (föräldraledig)

     

      Lärare för år 1-3

     Arbetar med år 1-3


   Glenn Thomasson

     Resurs på skolan

   
   Fredrik Smystad

     Skolans kock

     Hänger också en del på fritids

  

    Andreas Sorvegli

        Skolans kock

       Hänger också en del på fritids

     


     Lily Ström

      Jobbar i köket

       Vissa dagar på förskolan Bäret