Det är vi som arbetar på Mistelskolan   Anneli Magnusson

   Förskollärare och lärare för tidiga år och Rektor

    Ägare

    

 

 


   


   Malin Smystad

Förskollärare och lärare för tidiga år, fritidspedagog Specialpedagog och    Rektor

Ägare och rektor för Förskolan Bäret

   

   
   Ingrid Åkerman

    Lärare år 1-7 och fritidspedagog

    

   
   Ingrid Sobel Jernstedt 

   Lärare år 1-3

   

 
   Nicole Konhyas

    Lärare år 1-3

   

   Glenn Thomasson

     

      Resurs på skolan

     


   Adam Bromée

   Assistent

   
   Elin Lundström

     Assistent

   

  

    Fredrik Smystad

        Skolans kock

       Hänger också en del på fritids

     


     


    Andreas Sorvegli

    Skolans kock

   Hänger också en del på fritids


      


     


    Lily Ström

    Jobbar i köket och på förskolan Bäret