Vi erbjuder

Vi vill lägga en trygg grund för eleven. Detta är också möjligt eftersom vi har små klasser med hög personaltäthet (13 barn per klass). Vi samarbetar över gränserna och hos oss får alla elever en personlig kontakt till alla pedagoger, varje dag.Självklart lyder vi under samma läroplan som den kommunala skolan!

Vår filosofi

En grundskola startad utifrån en idé om optimala förutsättningar för barns trivsel, utveckling och inlärning. En skola med mycket utevistelse, individualiserad och upplevelsebaserad undervisning där projekt ska vara basen för de teman som vi arbetar efter.