Pedagogisk idé

 

Vi vill att barnen:

 • Tycker om att komma hit
 • Får behålla sin nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker
 • Ska få känsla för och kunskap om naturen
 • Ska kunna visa hänsyn och respektera kamrater och vuxna
 • Ska kunna utvecklas som individer i sin egen takt
 • Ska nå uppsatta mål enligt läroplanen


Det vill vi sträva mot genom att:

 • Ge barnen ett lugnt klimat i små grupper
 • Låta alla sinnen vara med i arbetet
 • Så långt det är möjligt ha verksamheten ute
 • Arbeta uppelevelsebaserat i projektform
 • Utnyttja vintern genom att åka skidor och skridskor när det ges möjlighet
 • I all planering av arbetet utgå från frågorna: hur, vad och varför
 • Personalen är medupptäckande och medagerande
 • Erbjuda heldagsomsorg med i stort sett samma personal
 • Alla- barn, föräldrar och personal- tillsammans tar ansvar för skolan

Vi har utbildat all vår personal i Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE.