Pedagogisk idé


Vi vill att barnen:

Känner en glädje att komma till vår förskola

Hittar en nyfikenhet och en vilja att lära sig nya saker

Utvecklar en positiv känsla för vår natur

Lär sig att visa hänsyn och respektera kamrater och vuxna

Ska kunna utvecklas som individer i sin egen takt


Det vill vi sträva mot genom att:

Ge barnen ett lugnt klimat i små grupper

Låta alla sinnen vara med i leken och arbetet

Leka och lära både i inne och ute rummet

I den pedagogiska planeringen utgå från frågorna: hur, vad och varför

Personalen är medupptäckande och medagerande

Vara i, och utforska naturen


Vi har utbildat all vår personal i Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE.

Vi jobbar med Mini REDE på förskolan.