Pedagogisk idé

Pedagogisk idé

 

Vi vill att barnen:

 • Känner en glädje att komma till vår förskola
 • Hittar en nyfikenhet och en vilja att lära sig nya saker
 • Utvecklar en positiv känsla för vår natur
 • Lär sig att visa hänsyn och respektera kamrater och vuxna
 • Ska kunna utvecklas som individer i sin egen takt

 

Det vill vi sträva mot genom att:

 • Ge barnen ett lugnt klimat i små grupper
 • Låta alla sinnen vara med i leken och arbetet
 • Leka och lära både i inne och ute rummet
 • I den pedagogiska planeringen utgå från frågorna: hur, vad och varför
 • Personalen är medupptäckande och medagerande
 • Vara i, och utforska naturen

 

Vi har utbildat all vår personal i Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE.

Vi jobbar med Mini REDE på förskolan.

www.mistelskolan.se © 2013